chứng minh rằng hiệu của một số và tổng các chữ số của nó chia hết cho 9

Question

chứng minh rằng hiệu của một số và tổng các chữ số của nó chia hết cho 9

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-20T06:41:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T06:42:57+00:00

  Gọi số cần tìm là: k

  `=>` Tổng các chữ số của k chia 9 dư k 

  `=>` Ta có: k – ( k + 0 ) = k – k = 0 

  Mà 0 chia hết cho 9 `=>` hiệu của một số và tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 ( đpcm )

   

  0
  2021-10-20T06:43:33+00:00

  Tham khảo

   Gọi số đó là `xy`

  Tổng các chữ số đó là `x+y`

  Hiệu của một số và tổng các chữ số của nó là:

  `xy-(x+y)=10x+y-(x+y)=(10x-x)+(y-y)=9x \vdots 9`(điều phải chứng minh)

  Vậy hiệu của một số và tổng các chữ số của nó `\vdots 9`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )