Chứng minh rằng: Nếu x+y=a-2 thì ax+2x+ay+2y+4=a^2 Minh sẽ vote 5 sao và câu tlhn cho bạn nào làm đúng và chi tiết nhất

Question

Chứng minh rằng:
Nếu x+y=a-2 thì ax+2x+ay+2y+4=a^2
Minh sẽ vote 5 sao và câu tlhn cho bạn nào làm đúng và chi tiết nhất

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-10-28T19:36:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:37:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ax + 2x +ay +2y +4 = (ax +ay) + (2x +2y) +4

  = a(x+y) +2(x+y) = (x+y)(a+2) +4

  vì x+y=a-2

  ⇒ (x+y)(a+2)+4 = (a-2)(a+2)+4

  = a^2 +2a -2a -4 +4

  = a^2

  ta có: a^2= a^2

  hay ax+2x +ay +4 =a^2

  0
  2021-10-28T19:37:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Ta có $ax+2x+ay+2y+4=(ax+ay)+(2x+2y)+4$

                                        $=a(x+y)+2(x+y)+4$ 

                                        $=(x+y)(a+2)+4$ $(1)$

   Mà $x+y=a-2$ thế và $(1)$ ta có: $(a-2)(a+2)+4=a^{2}-4+4=a^{2}$

  Vậy nếu $x+y=a-2$ thì $ax+2x+ay+2y+4=a^{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )