Chứng minh rằng tích 4 số tiền nhiên liên tiếp +1là số chính phương

Question

Chứng minh rằng tích 4 số tiền nhiên liên tiếp +1là số chính phương

in progress 0
Jade 9 phút 2021-09-08T23:44:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:45:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mik gọi 5 số liên tiếp là:  a+0, a+, a+2, a+3 nên ta có:

  $ a(a+1)(a+2)(a+3)+1$ 

   $ ⇔a^{2}+3a$ 

  Đặt: $ A=a^{2}+3a $ ta có :

  $ A(A+2)+1$ 

  $ ⇔A^2+2A+1$ 

  $ ⇔(A+1)^{2} $       ????

   

  0
  2021-09-08T23:45:57+00:00

  bạn làm theo mình nhé

  gọi 5 số liên tiếp là k;k+1;k+2;k+3

  có k(k+1)(k+2)(k+3)+1

  =k(k+3)(k+1)(k+2)+1

  =(k^2+3k)(k^2+3k+2)+1

  đặt k^2+3k=A

  A(A+2)+1

  A^2+2A+1

  =(A+1)^2

  BẠN HIỂU CHỨ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )