Chứng minh rằng tổng: (3202^1 + 3^5) chia hết cho 9 Ai làm nhanh và đúng mk sẽ tick cho

Question

Chứng minh rằng tổng: (3202^1 + 3^5) chia hết cho 9
Ai làm nhanh và đúng mk sẽ tick cho

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-07-23T08:18:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:19:57+00:00

  3202^1 + 3^5=3202 + 243=3445 không chia hết cho 9 

  Sai đề 

   

  0
  2021-07-23T08:20:32+00:00

  Ta có: 3202 chia 9 dư 7

            $3^{5}$ chia hết cho 9

  ⇒ 3202+$3^{5}$ không chia hết cho 9

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )