Chứng minh rằng: văn hóa Campuchia ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn hóa Ấn độ

Question

Chứng minh rằng: văn hóa Campuchia ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn hóa Ấn độ

in progress 0
Sadie 4 tháng 2021-08-25T15:31:11+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:32:43+00:00

  Là do ảnh hưởng ở các lĩnh vực tôn giáo, chữ viết,văn hóa,văn học ,nghệ thuật

  0
  2021-08-25T15:32:52+00:00

  Nền văn hoá của Campuchia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những tư tưởng đến từ Ấn Độ, đặc biệt là đạo Hindu và đạo Phật. Trải qua chặng đường dài phát triển từ hàng ngàn năm trước, hệ tư tưởng ấy đã thấm nhuần trong sinh hoạt và tư duy của người dân trên đất nước này.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )