chứng minh sự phát triển thần kỳ của kinh tế nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ 2, việt nam rút ra bài học kinh nghiệm gì từ nhật bản để vận dụng v

Question

chứng minh sự phát triển thần kỳ của kinh tế nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ 2, việt nam rút ra bài học kinh nghiệm gì từ nhật bản để vận dụng vào công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước hiện nay

in progress 0
Brielle 4 tháng 2021-08-16T04:38:25+00:00 2 Answers 224 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:39:41+00:00

  -Sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) năm 50 là 20 tỉ USD, năm 1968 là 183 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ (830 tỉ USD)… Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hằng năm trong những năm 50 là 15%, những năm 60 là 13,5%. Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính trên thế giới.

  -Việt Nam cần rút ra bài học này từ Nhật Bản, chú trọng đầu tư cho con người vì đầu tư cho con người là đầu tư có lãi nhất. Nguồn nhân lực có chất lượng là nhân tố tối quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế.

  0
  2021-08-16T04:40:08+00:00

  * Sự phát triển thần kỳ

  -Từ năm 1945 đến năm 1950, kinh té Nhật Bản găp nhiều khó khăn, thiếu thốn, dựa vào sự viên trợ của Mĩ và nỗ lực của bản thân. Từ năm 1950 đến năm 1951, Nhật Bản đã khôi phục kinh tế đạt mức trước chiến tranh.  

  – Từ năm 1960 đến năm 1973, thường được gọi là giai đoạn phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản:

  – Tốc độ tăng trưởng bình quân của Nhật Bản từ năm 1960 đến năm 1969 là 10,8%, từ năm 1970 đến năm 1973 tuy có giảm nhưng vẫn bình quân 7,8% cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển khác.

  – Năm 1968, kinh tế Nhật Bản đã vượt Anh, Pháp, Đức, Ý, Canađa vươn lên đứng thứ hai thế giới tư bản (sau Mĩ).

  ⇒ Cần quan tâm đến kinh tế, tạo nhiều cơ hội phát triển đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )