Chứng minh thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu là tam giác phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Question

Chứng minh thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu là tam giác phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-12T22:34:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:36:25+00:00

  Ta có 3 thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu là 3 thành phố phát triển nhất về nên công nghiệp và 3 thánh phố này cũng giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy mà thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu là tam giác phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

  0
  2021-09-12T22:36:37+00:00

  Tp HCM,  Biên hòa và Vũng tàu là 3 tp lớn,  kinh tế phát triển mạnh mẽ.  TP hcm  chiếm khoảng 50% giá trị sx công nghiệp toàn vùng.  Vũng tàu là trung tâm công nghiệp khai thác dầu khí lớn nhất cả nước.  Biên Hòa là 1 trung tâm công nghiệp lớn .

  -> Các tp này có vai trò góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực, và cả nước 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )