Chứng minh (un) với un = 2/5 x 3^n-1 là cấp số nhân

Question

Chứng minh (un) với un = 2/5 x 3^n-1 là cấp số nhân

in progress 0
Adalynn 2 tuần 2021-08-28T06:54:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T06:55:48+00:00

  Ta có

  $u_{n-1} = \dfrac{2}{5} . 3^{(n-1)-1} = \dfrac{2}{5} . 3^{n-2}$

  Khi đó, ta xét

  $\dfrac{u_n}{u_{n-1}} = \dfrac{\frac{2}{5} . 3^{n-1}}{\frac{2}{5} . 3^{n-2}} = 3$

  Suy ra 

  $u_n = 3u_{n-1}$

  Vậy $(u_n)$ là một cấp số nhân với công bội là 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )