Chứng minh vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng đối với Đông Nam Bộ, các tỉnh phía Nam và cả nước. Trả lời giúp em với ạ

Question

Chứng minh vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng đối với Đông Nam Bộ, các tỉnh phía Nam và cả nước.
Trả lời giúp em với ạ

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-12T22:20:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:21:56+00:00

  Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế chung của cả nước:

  + Tổng GDP của vùng chiếm 35,1% so với cả nước.

  + GDP trong công nghiệp – xây dựng chiếm 56,6% so với cả nước.

  + Giá trị xuất  khẩu chiếm 60,3% so với cả nước.

  – Sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước.

  – Đây là vùng trọng điểm thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

  – Là vùng thu hút mạnh sẽ lao động cả nước, sự phát triển kinh tế của vùng sẽ góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho lao động của vùng cũng như nước ta nói chung, nâng cao đời sống người dân.


  Chúc bạn học tốt <3

  0
  2021-09-12T22:22:18+00:00

  – Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế chung của cả nước

  + Tổng GDP của vùng chiếm 35,1% so với cả nước.

  + GDP trong công nghiệp – xây dựng chiếm 56,6% so với cả nước.

  + Giá trị xuất  khẩu chiếm 60,3% so với cả nước.

  – Sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước.

  – Đây là vùng trọng điểm thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

  – Là vùng thu hút mạnh sẽ lao động cả nước, sự phát triển kinh tế của vùng sẽ góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho lao động của vùng cũng như nước ta nói chung, nâng cao đời sống người dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )