Chứng minh văn hóa phương Tây phát triển hơn văn hóa phương Đông? Vì sao?

Question

Chứng minh văn hóa phương Tây phát triển hơn văn hóa phương Đông? Vì sao?

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-08T02:04:02+00:00 2 Answers 106 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T02:05:11+00:00

   – thời gian hình thành: ra đời muộn hơn các quốc gia cổ đại phương Đông, do đó đã tiếp thu, kế thừa nền văn minh của các quốc gia cổ đại phương Đông. 

  – Do điều kiện tự nhiên: cầu nối giao lưu giữa các vùng, tiếp xúc với biển đã mở ra cho họ một chân trời mới, họ có điều kiện giao lưu tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới. 

  – Sự phát triển cao hơn về mặt kinh tế, chính trị xã hội: cơ sở kỹ thuật, đồ sắt, kinh tế công thương nghiệp và hàng hải; vai trò của tầng lớp tri thức trong xã hội.

  – Thể chế dân chủ chủ nô tạo điều kiện cho con người tự do phát huy tài năng sáng tạo của mình. 

   

  0
  2021-09-08T02:05:46+00:00

  Vì kinh tế phương đông là nông nghiệp còn phương tây là thủ công nghiệp

  Nền văn hóa Phương Đông ra đời trước nền văn hóa phương tây 

  Nên kế thừa truyền thống văn hóa của phương đông và tiếp tục phát triển. 

  Người phương đông đi biển nhiều nên có sự hiểu biết về Trái Đất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )