Chúng ta không vượt đèn đỏ vì sao

Question

Chúng ta không vượt đèn đỏ vì sao

in progress 0
Aubrey 11 phút 2021-09-09T11:56:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:57:26+00:00

      Chúng ta không vượt đèn đỏ vì: để có phép tắt về an toàn giao thông, để bảo vệ tính mạng cho mình và cả người khác.

  0
  2021-09-09T11:58:05+00:00

  vì để bảo vệ tính mạng chúng ta và những người xung quanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )