Chứng tỏ đa thức F(x)=x ²-x+1 vô nghiệm pls giúp mình ;-;

Question

Chứng tỏ đa thức F(x)=x ²-x+1 vô nghiệm
pls giúp mình ;-;

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-09-10T12:03:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:04:29+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `F (x)=  x^2 – x + 1`

  Vì `x^2 ≥ 0 ∀x`

  `-> x^2 – x ≤ 0∀x`

  `-> x^2 – x + 1 ≤ 0 + 1`

  `-> x^2 – x + 1 ≤ 1 \ne 0`

  `-> F (x)` vô nghiệm

   

  0
  2021-09-10T12:04:56+00:00

  Đáp án: F(x)=x ²-x+1=0

                      < =>x^2 – 2x+x +1=0

                      <=>(x-2)^2=x

  =>Ko có x TMDK=>F(x) vô nghiệm

                     

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )