Chứng tỏ đa thức sau không có nghiệm: q(y)=y^4+1

Question

Chứng tỏ đa thức sau không có nghiệm: q(y)=y^4+1

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-04T20:24:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:25:36+00:00

  Đáp án:

   Xét `y^4 +1=0`

  Vì `y^4≥0` với mọi y

  ⇒`y^4+1>0` với mọi y

  Vậy đa thức q(y) vô nghiệm

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

  0
  2021-08-04T20:26:02+00:00

  `Q(y)= y^4+1= 0`

         `=> y^4= -1`

         `=> y^4 ∈ Ф`

         `=> y` không có nghiệm (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )