Chứng tỏ rằng 3 ∧ n+2 + 3 ∧ n chia hết cho 10 (n ∈ N)

Question

Chứng tỏ rằng 3 ∧ n+2 + 3 ∧ n chia hết cho 10 (n ∈ N)

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-13T20:42:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T20:43:43+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: $3^{n+2}$ + $3^{n}$ = $3^{n}$ . $3^{2}$ + $3^{n}$ = $3^{n}$.( 9+1) = 10 . $3^{n}$ Sẽ chia hết có 10 với ∀n ∈ N

  0
  2021-09-13T20:43:55+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 3^(n+2) +3^n=3^n(3^2+1)=3^n nhân 10 chia hết cho 10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )