Chứng tỏ răng: 9/2.5+9/5.8+9/8.11+………+9/29.32 >1

Question

Chứng tỏ răng: 9/2.5+9/5.8+9/8.11+………+9/29.32 >1

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-31T17:49:38+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:50:42+00:00

  `9/(2.5)+9/(5.8)+9/(8.11)+………+9/(29.32)`

  `= 3 . (3/(2.5)+3/(5.8)+3/(8.11)+………+3/(29.32))`

  `= 3 . (1/2 – 1/5 + 1/5 – 1/8 + 1/8 – 1/11 + …+1/29 – 1/32)`

  `= 3 . (1/2-1/32)`

  `= 3. 15/32`

  `= 45/32 > 1`

  Vậy `9/(2.5)+9/(5.8)+9/(8.11)+………+9/(29.32) > 1`

  (Chúc bạn học tốt)

  0
  2021-08-31T17:51:01+00:00

  $\frac{9}{2.5}$ + $\frac{9}{5.8}$ + $\frac{9}{8.11}$ + … + $\frac{9}{29.32}$

  = 3.$\frac{3}{2.5}$ + 3.$\frac{3}{5.8}$ + 3.$\frac{3}{8.11}$ + … + 3.$\frac{3}{29.32}$

  = 3.($\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{11}$ + … + … $\frac{1}{29}$ – $\frac{1}{32}$)

  = 3.($\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{32}$)

  = 3.($\frac{16}{32}$ – $\frac{1}{32}$)

  = 3.$\frac{15}{32}$

  = $\frac{45}{32}$

  mà $\frac{45}{32}$ = 1$\frac{13}{32}$ 

  mà 1$\frac{13}{32}$ > 1

  ⇒$\frac{9}{2.5}$ + $\frac{9}{5.8}$ + $\frac{9}{8.11}$ + … + $\frac{9}{29.32}$ > 1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )