Chứng tỏ rằng H chia hết cho 155, biết H=2+²+2³+2⁴+…+2⁹⁹+2¹⁰⁰

Question

Chứng tỏ rằng H chia hết cho 155, biết H=2+²+2³+2⁴+…+2⁹⁹+2¹⁰⁰

in progress 0
Mary 6 ngày 2021-12-04T00:06:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:07:56+00:00

  @py

  Bài làm :

   

  0
  2021-12-04T00:08:00+00:00

  Đầu tiên bn phải chứng minh chia hết cho 5 và 31 vì 5 và 31 là 2 số nguyên tố cùng nhau Chứng minh chia hết cho 5 2(1+2+2^2+2^3)+2^5(1+2+2^2+2^3)+……+2^97(1+2+2^2+2^3) =2.15+2^5.15+….+2^97.15 suy ra chia hết cho 5 vì 15 chia hết cho Tương tự cx làm chia hết cho 31 lần lượt là 2(1+2+2^2+2^3+2^4)+2^6(1+2+2^2+2^3+2^4)+…+2^96(1+2+2^2+2^3+2^4) =2.31+2^6.31+2^96.41 suy ra chia hết

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )