Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/Bay cao thì nằng bay vừa thì râm.” Câu ca dao liên quan đến A. thực tiễn là cơ sở của nhận thức. B. thực tiễn là động l

Question

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/Bay cao thì nằng bay vừa thì râm.” Câu ca dao liên quan đến
A. thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
B. thực tiễn là động lực của nhận thức.
C. thực tiễn là mục đích của nhận thức.
D. thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

in progress 0
Kylie 2 giờ 2021-09-10T16:34:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T16:35:09+00:00

  đáp án là a

  mình nghĩ vậy 

  0
  2021-09-10T16:35:17+00:00

  A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )