Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm (CxHy( A) và H2. Đun nóng X với xúc tác Ni thu được khí Y duy nhất. Tỉ khối hơi của Y s

Question

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm (CxHy( A) và H2. Đun nóng X với xúc tác Ni thu được khí Y duy nhất. Tỉ khối hơi của Y so với H2 gấp 3 lần tỉ khối hơi của X so với H2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng khác của Y thu được 22g CO2 và 13,5g H2O. xác định ctct của A

in progress 0
Emery 5 tháng 2021-07-21T09:18:09+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:19:12+00:00

  Giả sử nếu ta đốt Y
  Thì $n_{CO_2}$  =  $\frac{22}{44}$ = 0,5 ( mol )
        $n_{H_2O}$  =  $\frac{13,5}{18}$ = 0,75 ( mol )

  ⇒ $n_{Y}$ =  $n_{H_2O}$ – $n_{CO_2}$  = 0,75 – 0,5 = 0,25 ( mol )

  ⇒ Số C = $\frac{n_{CO_2}}{n_{Y}}$ = $\frac{0,5}{0,25}$ = 2

  ⇒ Y là $C_{2}$$H_{6}$ 

  Ta có: $\frac{d_Y}{H_2}$ = $\frac{3d_X}{H_2}$ 

  ⇒ $M_{Y}$ = 30 

  ⇒ $M_{X}$ = 10 

  Giả sử  $n_{Y}$ = 1 

  ⇒ $m_{X}$ = $m_{Y}$ = 30

  ⇒ $n_{X}$ = 3

  ⇒ $n_{H_2}$$_{phản}$ $_{ứng}$ = $n_{X}$ – $n_{Y}$ = 2
  ⇒ $n_{A}$ : $n_{H_2}$  = 1 : 2 

  Vậy A là $C_{2}$$H_{2}$ 

  Bạn Tham Khảo Nhoa
  CHÚC BẠN HỌC TỐT^^

  # NO COPY
  NPQAn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )