CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI Câu 1: Cấu tạo cơ thể người được chia làm mấy phần: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Question

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI
Câu 1: Cấu tạo cơ thể người được chia làm mấy phần:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-27T06:36:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:38:40+00:00

  Đáp án:b

   

  Giải thích các bước giải:

  cơ thể con người gồm 3 phần :đầu ,thân và chi

   

  0
  2021-10-27T06:38:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cấu tạo cơ thể người được chia làm mấy phần: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )