chương trình ”giờ trái đất” kêu gọi mọi người hưởng ứng bằng hành động gì? A. dọn vệ sinh trg 1 giờ B.Xem tv trg 1 giờ C.Tắt điện trg 1 giờ D.Ngưng

Question

chương trình ”giờ trái đất” kêu gọi mọi người hưởng ứng bằng hành động gì?
A. dọn vệ sinh trg 1 giờ
B.Xem tv trg 1 giờ
C.Tắt điện trg 1 giờ
D.Ngưng dùng điện thoại trg 1 giờ

in progress 0
Arya 7 ngày 2021-09-02T13:43:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:44:35+00:00

  chương trình ”giờ trái đất” kêu gọi mọi người hưởng ứng bằng hành động gì?
  A. dọn vệ sinh trg 1 giờ
  B.Xem tv trg 1 giờ
  C.Tắt điện trg 1 giờ
  D.Ngưng dùng điện thoại trg 1 giờ

  0
  2021-09-02T13:44:36+00:00

  C.Tắt điện trong1 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )