: chuyển các câu ghép dưới đây thành câu ghép có 1 quan hệ từ: a, Vì Nam lười học nên Nam bị đúp.=> …………………………………………. b, Tuy Hải học giỏi nhưng Hải kh

Question

: chuyển các câu ghép dưới đây thành câu ghép có 1 quan hệ từ:
a, Vì Nam lười học nên Nam bị đúp.=> ………………………………………….
b, Tuy Hải học giỏi nhưng Hải không hề kiêu căng.
=> ………………………………………………………………

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-14T12:23:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:24:39+00:00

  Vì Nam lười học nên Nam bị đúp.=> Nam lười học nên  bị đúp

  b, Tuy Hải học giỏi nhưng Hải không hề kiêu căng. =>Hải ko bao giờ kiêu căng vì mình học giỏi

  0
  2021-09-14T12:25:13+00:00

  a, Vì Nam lười học nên nam bị đúp.

  ⇒ Nam lười học nên bị đúp.

  b, Tuy Hải học giỏi nhưng Hải không hề kiêu căng.

  ⇒ Hải học giỏi nhưng Hải không hề kiêu căng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )