Chuyển các câu sau thành dạng phủ định và nghi vấn 1 They watched TV last night (-)====… (?)=

Question

Chuyển các câu sau thành dạng phủ định và nghi vấn
1 They watched TV last night
(-)……………………………………………
(?)………………………………………
2 He saw a shark in the sea
(-)……………………………….
(?)…………………………………

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-11T19:18:56+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:20:42+00:00

  1: They watched TV last night

  (-)They didn’t watch TV last night.

  (?)Did they watch TV last night?

  2: He saw a shark in the sea

  (-)He didn’t see a shark in the sea

  (?)Did he see a shark in the sea?

  0
  2021-10-11T19:20:45+00:00

  1. Phủ định :

  – They didn’t watch TV last night. ( Họ đã không xem TV đêm qua. )

      Nghi vấn :

  – Did they watch TV last night? ( Họ có xem TV đêm qua không ? )

  2. Phủ định :

  – He did not see a shark in the sea. ( Anh ấy không nhìn thấy một con cá mập ở biển. )

      Nghi vấn :

  – Did he see a shark in the sea? ( Anh ấy có nhìn thấy một con cá mập ở biển không? )

  Học tốt .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )