chuyển các hệ số sau sang hệ thập phân: A.1AC 16 B.10101 2

Question

chuyển các hệ số sau sang hệ thập phân:
A.1AC 16
B.10101 2

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-08-23T03:48:32+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:49:44+00:00

  1AC (16)=428 (10)

  10101 (2)=21(10)

  0
  2021-08-23T03:50:25+00:00

  chuyển các hệ số sau sang hệ thập phân:

  1AC (16)=428 (10)

  10101 (2)=21(10)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )