chuyển câu chủ động sau sang câu bị động : “bác đã đặt cho đồng chí những cái tên mà ghép lại là …. lợi”

Question

chuyển câu chủ động sau sang câu bị động : “bác đã đặt cho đồng chí những cái tên mà ghép lại là …. lợi”

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-25T07:23:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:25:08+00:00

  Chuyển câu chủ động sau sang câu bị động : “Bác đã đặt cho đồng chí những cái tên mà ghép lại là …. lợi””

  -> BĐ: Những cái tên mà ghép lại là …. lợi được Bác đặt cho đồng chí.

  0
  2021-08-25T07:25:34+00:00

  $→$Câu chủ động : “Bác đã đặt cho số đồng chí đó những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!”

  $⇒$ Câu bị động : Số đồng chí đó đã được Bác đặt cho những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )