chuyển câu : harry bồ ổn chứ ? sang tiếng anh.Giúp mình nha

Question

chuyển câu : harry bồ ổn chứ ? sang tiếng anh.Giúp mình nha

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-11-17T06:29:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:31:25+00:00

  có phải bạn muốn nói Harry,bạn ổn chứ

  ⇒Harry,are you ok

  0
  2021-11-17T06:31:29+00:00

  Harry , Are you ok ?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )