Chuyển câu sau sang tiếng anh: Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta

Question

Chuyển câu sau sang tiếng anh: Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-09-27T12:46:09+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:47:24+00:00

  => The spirit of patriotism is a precious tradition of our people

  0
  2021-09-27T12:47:44+00:00

  Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

  `=>` The spirit of patriotism is a precious tradition of our people.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )