Chuyên mục dành riêng cho #quancuong347 Câu 1: Hóa trị của Fe trong hai hợp chất FeCl3, FeCl2 là: A. I B. III, II C. I, III D. I, II Câu 2: Cho các kí

Question

Chuyên mục dành riêng cho #quancuong347
Câu 1: Hóa trị của Fe trong hai hợp chất FeCl3, FeCl2 là:
A. I
B. III, II
C. I, III
D. I, II
Câu 2: Cho các kí hiệu và các công thức hóa học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2, H2, O2. Dãy gồm các đơn chất là:
A. Cl, H, O, C
B. CO2, Cl2, H2, O2
C. C, Cl2, H2, O2
D. CO2, Cl, H, O2
Câu 3: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng
A. khối lượng
B. số proton
C. số nơtron
D. cả A, B, C
Câu 4: Công thức hóa học dung để biểu diễn:
A. hợp chất
B. chất
C. đơn chất
D. hỗn hợp
Câu 5: Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là:
A. M(NO3)3
B. M2(NO3)2
C. MNO3
D. M2NO3
Câu 6: Trong nguyên tử luôn có:
A. số proton bằng số nơtron
B. số proton bằng số electron
C. số nowtron bằng số electron
D. số proton bằng số electron bằng số nơtron

in progress 0
Sadie 1 tuần 2021-11-30T14:47:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:48:21+00:00

  Đáp án:BẠN THAM KHẢO NHA

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Hóa trị của Fe trong hai hợp chất FeCl3, FeCl2 là:

  A. I

  B. III, II

  C. I, III

  D. I, II

  Câu 2: Cho các kí hiệu và các công thức hóa học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2, H2, O2. Dãy gồm các đơn chất là:

  A. Cl, H, O, C

  B. CO2, Cl2, H2, O2

  C. C, Cl2, H2, O2

  D. CO2, Cl, H, O2

  Câu 3: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng

  A. khối lượng

  B. số proton

  C. số nơtron

  D. cả A, B, C

  Câu 4: Công thức hóa học dung để biểu diễn:

  A. hợp chất

  B. chất

  C. đơn chất

  D. hỗn hợp

  Câu 5: Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là:

  A. M(NO3)3

  B. M2(NO3)2

  C. MNO3

  D. M2NO3

  Câu 6: Trong nguyên tử luôn có:

  A. số proton bằng số nơtron

  B. số proton bằng số electron

  C. số nowtron bằng số electron

  D. số proton bằng số electron bằng số nơtron

  0
  2021-11-30T14:48:54+00:00

  Câu 1: B 

  Câu 2: C 

  Câu 3: B

  Câu 4: B 

  Câu 5: A 

  Câu 6: B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )