Chuyến tàu SE1 đi từ TPHCM rời ga HN lúc 10h trưa với vận tốc 0.6 km/ph sau khi chạy được 50ph tàu dừng lại 10ph tại 1 ga dọc đường rồi tiếp tục chạy

Question

Chuyến tàu SE1 đi từ TPHCM rời ga HN lúc 10h trưa với vận tốc 0.6 km/ph sau khi chạy được 50ph tàu dừng lại 10ph tại 1 ga dọc đường rồi tiếp tục chạy với vận tốc v1. Lúc 11h trưa 1 ô tô từ ga HN đuổi theo tài với vận tốc v2=51 km/h.( xem đường ô tô và đường tàu là song song với nhau và thẳng ) HÃy xác định: a) thời điểm ô tô đuổi kịp tàu. b) Địa điểm ô tô gặp tàu

in progress 0
Valentina 4 tuần 2021-09-06T05:42:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:43:51+00:00

  Đổi : $v_1 = 0,6 km/ph = 36 km/h $

  $S_1′ = t’ . v_1 = \frac{5}{6} . 36  = 30 ( km ) $

  a)Gọi $t$ là thời gian kể từ lúc xe ô tô xuất phát đến lúc gặp nhau

  Ta có 

  $S_1 + S_1′ = S_2$

  $⇔v_1t + 36 = v_2t$

  $⇔ 36t + 30 = 51t $

  $⇔ t = 2 ( h ) $

  $\text{Vậy ô tô đuổi kịp tàu lúc : 11h + 2h = 13 ( h ) }$

  b)$⇒S_2 = t . v_2 = 2 . 51 = 102 ( km ) $

  $\text{ Vậy ô tô đuổi kịp tàu tại điểm cách ga Hà Nội 102 km }$

   

  0
  2021-09-06T05:44:24+00:00

  Đáp án:

      a. Gặp nhau lúc 13h$ 

      b. Điểm gặp nhau cách ga Hà Nội 102km.

  Giải thích các bước giải:

   Chọn mốc toạ độ tại ga Hà Nội, chiều dương từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, gốc thời gian lúc 11h.  

     Đổi $v_1 = 0,6km/ph = 36km/h$ 

  Quãng đường tàu đi được trong $50′ = \dfrac{5}{6}h$ là: 

   $s = \dfrac{5}{6}.36 = 30 (km)$ 

  Phương trình chuyển động của tàu và ô tô lần lượt là: 

      $x_1 = 30 + 36t$.  (km). 

      $x_2 = 51t$.            (km). 

  a. Ô tô đuổi kịp tàu khi $x_1 = x_2$ hay: 

    $30 + 36t = 51t \to 15t = 30 \to t = 2$ 

  Vậy ô tô đuổi kịp tàu sau 2h tính từ 11h, tức là đuổi kịp tàu lúc 13h00′. 

  b. Điểm gặp nhau cách ga Hà Nội một đoạn: 
      $x_2 = 51.2 = 102 (km)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )