chuyển thành câu bị động – i cleaned my house

Question

chuyển thành câu bị động
– i cleaned my house

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-11-12T14:20:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:22:06+00:00

  `text{i cleaned my house}`

  `=>` `text{my house was cleaned by me}`

  `text{đây là câu bị động của thì quá khứ đơn}`

  0
  2021-11-12T14:22:08+00:00

  – i cleaned my house

  => My house was cleaned by me

  #TeamNoob

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )