ciếu mik vs TÌM NGHIỆM Đa thức : x^3-5x^2-15x+14

Question

ciếu mik vs
TÌM NGHIỆM Đa thức : x^3-5x^2-15x+14

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-11-10T20:56:34+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:58:27+00:00

  Xét x³ – 5x² – 15x + 14 = 0

  x².x – 5x.x – 15x + 14 = 0

  x. (x² – 5x – 15) + 14 = 0

  x. (x² – 5x – 15) = -14

  Vế trái = x. (x² – 5x – 15) ≥ 0

  Vế phải = -14 < 0

  Vế trái ≠ Vế phải

  không có giá trị x TMĐK

  Vậy đa thức không có nghiệm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )