Clo tự do có thể thu được từ phản ứng hóa học nào sau đây? (Điều kiện cho đủ) A. HCl + Fe B. HCl + MgO C. H

Question

Clo tự do có thể thu được từ phản ứng hóa học nào sau đây? (Điều kiện cho đủ)
A. HCl + Fe B. HCl + MgO
C. HCl + Br2 D. HCl + MnO2

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-05T16:33:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:34:22+00:00

  Đáp án: `D`

   

  Giải thích các bước giải:

   `4HCl + MnO_2 -> MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2`

  theo sản phẩm là: `MnCl4` nhưng `MnCl_4` ko bền bị phân huỷ thành `MnCl_2` và `Cl_2`

  `=>` tạo ra `Cl` tự do

  0
  2021-08-05T16:34:30+00:00

  Đáp án:

  `D.HCl+MnO_2`

  Giải thích các bước giải:

  PT

  `MnO_2+4HCl` $\xrightarrow{t^o}$ `MnCl_2+Cl_2↑+2H_2O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )