cm biển nước ta quan trọng về kinh tế và quốc phòng????

Question

cm biển nước ta quan trọng về kinh tế và quốc phòng????

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-10-10T11:51:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:52:58+00:00

  Về kinh tế: cung cấp hải sản, du lịch,…

  Về quốc phòng: giao thông đường biêb,…

  0
  2021-10-10T11:53:13+00:00

  Về kinh tế: cung cấp hải sản, du lịch,…

  Về quốc phòng: giao thông đường biển,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )