Cm db sông cửu long là vùng trọng điểm cây lương thực cả nc

Question

Cm db sông cửu long là vùng trọng điểm cây lương thực cả nc

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-06T17:31:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:32:40+00:00

  -Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, với diện tích gần 4 triệu ha, chiếm khoảng 11,9% diện tích toàn quốc.Ở đây, trên nền nhiệt đới ẩm, tính chất cận xích đạo của khí hậu thể hiện hết sức rõ rệt
  -Đất đai phì nhiêu đã tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm. Điều kiện tự nhiên ưu đãi cùng với sự quy hoạch của nhà nước, biến khu vực này thành vựa lúa lớn của cả nước đã làm cho hoạt động sản xuất lương thực thực phẩm ở đồng bằng Sông Cửu Long trở thành hoạt động chủ yếu, thường xuyên.Lượng nước trung bình hàng năm của sông này cung cấp vào khoảng 4.000 tỷ m³ nước
  -Vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được hình thành từ những trầm tích phù sa và bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển

  0
  2021-09-06T17:32:40+00:00

  ewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )