Cm ngành dịch vụ đông nam bộ phát triển và đa dạng nhất cả nước

Question

Cm ngành dịch vụ đông nam bộ phát triển và đa dạng nhất cả nước

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-06T17:39:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:40:33+00:00

  – Điều kiện phát triển: 

  + Vùng đông dân, có sức mua cao, lao động có trình độ và tay nghề cao.

  + Có nhiều ngành công nghiệp và nhiều ngành kinh tế  phát triển.

  + Có mạng lưới giao thông phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng hoàn chỉnh.

  – Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, cơ cấu đa dạng.

  – Cơ cấu đa dạng:

  + Giao thông: Tp. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu cả nước với nhiều tuyến giao thông đến khắp miền trong và ngoài nước.

  + Đầu tư nước ngoài vào vùng chiếm tỉ lệ cao nhất cả nước.

  + Thương mại: Dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất – nhập khẩu.

  – TP Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước 

  học tốt nhé

  0
  2021-09-06T17:40:47+00:00

  – Điều kiện phát triển: 

  + Vùng đông dân, có sức mua cao, lao động có trình độ và tay nghề cao.

  + Có nhiều ngành công nghiệp và nhiều ngành kinh tế  phát triển.

  + Có mạng lưới giao thông phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng hoàn chỉnh.

  => Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, cơ cấu đa dạng.

  – Cơ cấu đa dạng:

  + Giao thông: Tp. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu cả nước với nhiều tuyến giao thông đến khắp miền trong và ngoài nước.

  + Đầu tư nước ngoài vào vùng chiếm tỉ lệ cao nhất cả nước.

  + Thương mại: Dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất – nhập khẩu.

  => TP Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước.

  chúc bn hc tốt nhé ^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )