cmr: cho 2 tập hợp A và B, ta có: n( A U B) + n( A hợp B) = n(A) + n(B) ( n(A) là số phần tử của A) Giải hộ e với

Question

cmr: cho 2 tập hợp A và B, ta có:
n( A U B) + n( A hợp B) = n(A) + n(B)
( n(A) là số phần tử của A)
Giải hộ e với

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-11-10T20:36:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:37:23+00:00

  Đáp án:89

   

  Giải thích các bước giải: nnnnnnnnnn5888nb

   

  0
  2021-11-10T20:38:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử $A=\{a_1, a_2, .., a_n, c_1, c_2, .., c_m\}\to n(A)=n+m$

             $B=\{b_1, b_2, …, b_k, c_1, c_2, .., c_m\}\to n(B)=k+m$

  $\to A\cap B=\{c_1, c_2,..,c_m\}\to n(A\cap B)=m$

        $A\cup B=\{a_1, a_2, .., a_n, c_1, c_2, .., c_m,b_1, b_2, …, b_k\}\to n(A\cup B)=n+m+k$

  $\to n(A\cap B)+n(A\cup B)=m+(n+m+k)=m+n+m+k=(n+m)+(k+m)=n(A)+n(B)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )