CMR:k là số nguyên thì 2016k +3 không phải là lập phương của 1 số nguyên\

Question

CMR:k là số nguyên thì 2016k +3 không phải là lập phương của 1 số nguyên\

in progress 0
Alaia 9 phút 2021-09-15T08:07:02+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:08:04+00:00

  Đáp án:

  n là số nguyên => n chia cho7 có 7 trường hợp về số dư

  n=7a=> n ³ chia hết cho 7

  n=7a+1 => n ³ chia 7 dư 1

  n=7a+2 => n ³ chia 7 dư 1

  n= 7a+3=> n ³ chia 7 dư 6

  n= 7a+4=> n ³ chia 7 dư 1

  n=7a+5=> n ³ chia 7 dư 6

  n=7a+6 => n ³ chia 7 dư 6

  => 1 số lập phương luôn chia hết cho 7 hoặc chia7 dư 1 hoặc chia 7 dư 6

  2016k+3 chia 7 dư 3 vì 2016 chia hết cho 7

  => 2016k+3 không là lập phương của 1 số nguyên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )