CMR mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng b^3 + 6c trong đó b,c ∈ Z

Question

CMR mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng b^3 + 6c trong đó b,c ∈ Z

in progress 0
Maria 4 ngày 2021-09-09T03:26:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T03:27:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

  b^3+6c=n=> n-b^3=6c

  b^3 chia cho 6 luôn có đủ các số dư 0,1,2,3,4,5

  với mọi n chia 6 dư r luôn tìm được 1 số b sao cho b^3 chia 6 dư r

  => n-b^3 chia hết cho 6

  => luôn tìm được c thỏa mãn 

  => điều phải chứng minh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )