CMR nếu 2 tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ (tỉ số đồng dạng =k) thì tính tỉ số diện tích của 2 tam giác

Question

CMR nếu 2 tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ (tỉ số đồng dạng =k) thì
tính tỉ số diện tích của 2 tam giác

in progress 0
Samantha 5 ngày 2021-12-05T18:16:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T18:18:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C'(gt)

  Nên AB′/AB=AC′/AC=BC/BC=k

  Xét tam giác A’B’H’ và tam giác ABH có:

  góc A’H’B’ = góc ABH (=90o)

  góc A’B’H’= góc ABH (vì tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’)

  Nên tam giác A’B’H’ đồng dạng với tam giác ABH (g.g)

  Do vậy AH′/AH=AB′/AB=k

   

  0
  2021-12-05T18:18:21+00:00

  Ta có ΔABC đồng dạng với ΔA′B′C′ thoe tỷ số k có hai đường cao, hai cạnh tương ứng là h,a h′;a′

  Như vậy ta sẽ có: ABC/ABC=ah/ah=aa×hh=k.k=

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )