Cmr S=3+3^2+3^3+3^4+…+3^2012 chia hết cho 40

Question

Cmr S=3+3^2+3^3+3^4+…+3^2012 chia hết cho 40

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-10-05T09:28:17+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:30:14+00:00

  Đáp án : mẫu nha cách lm giống như vậy

  A=3+3^2+3^3+…+3^100

  A=(3+3^2+3^3+3^4)+(3^5+3^6+3^7+3^8)+…+(3^97+3^98+3^99+3^100)

  A=3(1+3+3^2+3^3)+3^5(1+3+3^2+3^3)+….+3^97(1+3+3^2+3^3)

  A=3.40+3^5.40+….+3^97.40

  A=40.(3+3^5+…+3^97)chia hết cho 40

  Vậy A chia hết cho 40

  0
  2021-10-05T09:30:14+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $S=3+3^2+3^3+….+3^{2012}$

  $=(3+3^2+3^3+3^4)+(3^5+3^6+3^7+3^8)+…+(3^{2009}+3^{2010}+3^{2011}+3^{2012})$

  $=3(1+3+3^2+3^3)+3^5(1+3+3^2+3^3)+….+3^{2009}(1+3+3^2+3^3)$

  $=40(3+3^5+…+3^{2009})$

  Do đó S chia hết cho 40

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )