CMR với mọi sản n thì n^2+n+1 ko chia hết cho 4 Mk hứa vote 5 sao lun na

Question

CMR với mọi sản n thì n^2+n+1 ko chia hết cho 4
Mk hứa vote 5 sao lun na

in progress 0
Bella 4 tuần 2021-11-12T13:22:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:23:32+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : 

  $n^2+n+1=n(n+1)+1_{}$

  Vì $n(n+1) _{}$ là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp nên $n(n+1) _{}$ $ \vdots _{}$ $2_{}$ 

  Mà $1_{}$ ko chia hết cho 2 nên $n(n+1) + 1 _{}$ ko chia hết cho 2

  Hay $n(n+1) + 1 _{}$ ko chia hết cho 4

  0
  2021-11-12T13:24:04+00:00

  `n^2+n+1=n(n+1)+1`
  `Mà` `n(n+1)` chia `hết` `cho` `2`
  `=>n(n+1)+1“là` `số` `lẻ` `nên` `không` chia `hết` `cho` `4`
  `vậy` `n^2+n+1` `ko` chia `hết` `cho` `4`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )