Cmr với mọi stn n thì tích (n+3)(n+2) chia hết cho 2. Thank you

Question

Cmr với mọi stn n thì tích (n+3)(n+2) chia hết cho 2. Thank you

in progress 0
Amara 21 phút 2021-09-12T07:55:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T07:57:29+00:00

    Đápl án: là tích của hai số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 2 ,học em dùng m chan thì m+2chẵn, m lẻ thi m+3 chẵn là được

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )