có 1 cân đĩa ,1 quả cân 2kg , môt quả cân 1kg.làn thế nào qua 2 lần cân lấy ra đươc 9kg đường? Giup tui vs nếu mn giúp mk sẽ trả 5 sao cho nhé

Question

có 1 cân đĩa ,1 quả cân 2kg , môt quả cân 1kg.làn thế nào qua 2 lần cân lấy ra đươc 9kg đường?
Giup tui vs nếu mn giúp mk sẽ trả 5 sao cho nhé

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-11T18:12:23+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:13:55+00:00

  Đáp án:

  dễ mà

  Giải thích các bước giải:

   đầu tiên đặt 2 quả cân trên lên đĩa cùng túi đường 3kg

  là mất 1 lần cân

  tiếp theo chúng ta lấy bao gạo ban đầu cho lên dĩa có 2 quả cân rồi thì lấy thêm số kg đường bằng đĩa cân có 3kg đường và 2 quả cân sao cho 2 bên bằng nhau

  cuối cùng ta có được 2 túi gạo, 1 túi 3kg 1 túi 6kg đổ vào nhau là có túi đường 9kg

  >,<

  0
  2021-10-11T18:14:15+00:00

  Lần 1: bỏ quả cân 2kg và 1kg bên cái đĩa số 1, đĩa số 2 đổ đường vào sao cho 2 đĩa cân bằng. Giờ chúng ta đã có 1 bao đường 3kg. Lấy hết xuống đĩa.

  Lần 2: bỏ bao đường 3kg và bỏ quả cân 2kg và 1kg bên cái đĩa số 1. Đĩa số 2 đổ đường vào sao cho 2 đĩa cân bằng. Lấy hết xuống, bỏ số đường vừa đổ vào bên đĩa 2 với số bao đường 3 kg bên đĩa số 1 thì ta đã được 1 bao đường 9kg.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )