Có 1 đàn cò đậu trên một số bông sen. Nếu cả đàn cò đậu hết trên các bông sen thì sẽ thừa ra 1 con cò. Nếu một nữa đàn cò đậu trên cá

Question

Có 1 đàn cò đậu trên một số bông sen.
Nếu cả đàn cò đậu hết trên các bông sen thì sẽ thừa ra 1 con cò.
Nếu một nữa đàn cò đậu trên các bông sen thì sẽ thừa ra 1 bông sen.
Hỏi có bao nhiêu con cò và bao nhiêu bông sen ?

in progress 0
Raelynn 5 ngày 2021-12-07T19:36:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:37:56+00:00

  Đáp án:8 con cò

   

  Giải thích các bước giải:

   vì khi bớt đi 1 nữa thì có hai con bị mất nên

  cả đàng có 4 con

  2 đàng có 8 con nha

  vì 8 con đậu thiếu 1 bông nên có 7 bông sen

  0
  2021-12-07T19:38:22+00:00

  Vì nếu cả đàn cò đâu trên các bông sen thì sẽ thừa ra 1 con cò nên muốn đủ mỗi con cò đậu trên 1 bông sen thì cần thêm 1 bông sen so với thực tế

  Vì nếu một nữa đàn cò đậu trên các bông sen thì sẽ thừa ra 1 bông sen hay số bông sen đủ cho nửa đàn đậu ít hơn so với thực tế 1 bông. Do đó số bông sen đủ cho cả đàn đậu nhiều hơn số bông sen nửa đàn đậu là:

          $1+1=2$ (bông)

  Như vậy cả đàn cò nhiều hơn nửa đàn có là 2 con hay nửa đàn có chính là 2 con

  Có số con cò là:

        $2\times2=4$ (con)

  Có số bông sen là:

        $4-1=3$ (bông)

            Đáp số: $4$ con cò, $3$ bông sen

       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )