Có 1 góc chung và 1 góc vuông thì 2 tam giác đó có đồng dạng không ?

Question

Có 1 góc chung và 1 góc vuông thì 2 tam giác đó có đồng dạng không ?

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-08-18T16:54:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:56:37+00:00

  Đáp án:

  Có 2 tam giác đồng dạng theo trường hợp góc – góc (g-g)

  0
  2021-08-18T16:56:42+00:00

  Q: Có 1 góc chung và 1 góc vuông thì 2 tam giác đó có đồng dạng không ?

  A: Có, theo trường hợp đồng dạng số 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )