Có 1 số con ngựa và 1 số con người đua ở trong chuồng. Cộng tất cả có 74 cái đầu và 288 cái chân. Hỏi có bao nhiêu người đua ngựa trong chuồng? Cần tr

Question

Có 1 số con ngựa và 1 số con người đua ở trong chuồng. Cộng tất cả có 74 cái đầu và 288 cái chân. Hỏi có bao nhiêu người đua ngựa trong chuồng?
Cần trả lời chi tiết

in progress 0
Bella 15 phút 2021-09-07T20:59:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T21:00:49+00:00

  Đáp án: có 70 đầu ngựa và 4 đầu người

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-07T21:00:55+00:00

  Đáp án: trong chuồng có 4 người đua ngựa và 70 con ngựa

  Giải thích các bước giải: vì một con ngựa có 4 chân nên suy ra phép tính

  70 x 4 =280 ( cái chân ) con người thì có 2 chân nên suy ra phép tính

  2 x 4 = 8 ( cái chân ) cộng lại hai số 280+8=288 ( cái chân )

  tương tự có 70 đầu ngựa cộng 4 đầu người bằng 74 đầu của tất cả.

  tổng cộng 4 người đua ngựa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )