có 1 số quyển vở chia đều cho 5 bạn , mỗi bạn đc chia 4 quyển hỏi đã chia bao nhiêu quển vở cho các bạn

Question

có 1 số quyển vở chia đều cho 5 bạn , mỗi bạn đc chia 4 quyển hỏi đã chia bao nhiêu quển vở cho các bạn

in progress 0
Everleigh 12 phút 2021-09-20T09:27:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:29:09+00:00

  Số vở đó là:

  4×5=20(quyển)

  Đáp số 20 quyển

   

  0
  2021-09-20T09:29:10+00:00

   đã chia số quyển vở cho các bạn là : 

            5 x 4 = 20 ( quyển )

                     đáp số : 20 quyển vở

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )