có 1 tb tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 70 NST. tất cả tb con được tạo ra đều tiến hành

Question

có 1 tb tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 70 NST. tất cả tb con được tạo ra đều tiến hành giảm phân đã cần môi trường cung cấp 80 NST. số bộ NST của cơ thể và số lần nguyên phân của tb trên là

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-20T07:09:46+00:00 2 Answers 216 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:11:14+00:00

  Đáp án:

  – Gọi bộ NST lưỡng bội của loài là: $2n$

  – Gọi số lần giảm phân mà tế bào thực hiện là: $x$ (lần)

  – Ta có số NST mà môi trường nội bào cung cấp sau $x$ lần nguyên phân là $70$ $NST$, nên:

                           $2n(2^{x}-1)=70⇔2n.2^{x}-2n=70$ (1)

  – Số tế bào con được tạo thành sau $x$ lần nguyên phân là: $2^{x}$ (tế bào)

  – Số NST mà môi trường cung cấp cho tế bào tiến hành giảm phân bằng đúng số NST mà tế bào có ban đầu.

  – Ta có số NST mà môi trường nội bào cung cấp cho tất cả tế bào con tiến hành giảm phân là $80 NST$, nên:         $2n.2^{x}=80$ (2)

  – Thay (2) vào (1), ta có: $(1)⇒80-2n=70$

                                            $⇔2n=80-70=10$

  – Thay $2n=10$ vào (2) $⇒10.2^{x}=80$

                                        $⇔2^{x}=8$   

                                        $⇔x=3$ (lần)

  Vậy bộ NST của cơ thể là $2n=10$ và số lần nguyên phân của tế bào trên là: $3$ (lần)

  #NOCOPY                 

   

  0
  2021-09-20T07:11:19+00:00

  Gọi k là số lần nguyên phân, 2n là bộ NST của loài, theo bài ra ta có:

  2n x ($2^{k}$ – 1) = 70    (1)

  2n x $2^{k}$ = 80            (2)

  → (2) – (1) ↔ 2n = 80 – 70 = 10

  Thay vào (2) ta có: k = 3

  Vậy tế bào đã nguyên phân 3 lần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )