Có 11 thẻ đánh số từ 1 đến 11, rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ được rút là số lẻ

Question

Có 11 thẻ đánh số từ 1 đến 11, rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ được rút là số lẻ

in progress 0
Elliana 4 ngày 2021-09-03T19:04:57+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:06:11+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  Từ 1 đến 11 có: 6 số lẻ và 5 số chẵn

  Không gian mẫu: n(∩)=11C3

  Gọi A là biến cố thuận lợi: rút được 3 thẻ có tổng các sô là 1 số lẻ

  Để tổng của 3 số trên thẻ rút được là số lẻ thì ta có các TH sau:

  TH1:  2 số lẻ và 1 số chẵn

  có: 6C2.5

  TH2: 3 số đều là lẻ: 

  có: 6C3

  TH3: 2 số chẵn, 1 số lẻ

  có: 5C2.6

  ⇒n(A)=6C2.5+6C3+5C2.6=495 (cách chọn)

  ⇒P(A)=495:(11C3)=0,0000744

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )