Có 12 bao gạo,6 bao trên nặng 3600 kg, 6bao dưới nặng 6720.Hỏi trung bình mỗi bao nặng mấy Kg gạo

Question

Có 12 bao gạo,6 bao trên nặng 3600 kg, 6bao dưới nặng 6720.Hỏi trung bình mỗi bao nặng mấy Kg gạo

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-08-13T14:10:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:11:26+00:00

  Đáp án:

  (có phải 3600 là tổng của 6 bao trên và 6720 là tổng của 6 bao dưới nhớ bình luận để mk biết nha)

  860 kg gạo

  Giải thích các bước giải:

  Trung bình mỗi bao nặng số ki-lô-gam gạo là

             (3600+6720):12=860(kg)

                        Đáp số :860 kg gạo

  Mong các bn nhận xét

  Chúc bn học tốt

           

   

  0
  2021-08-13T14:11:55+00:00

  Đáp án: 860 kg

   

  Giải thích các bước giải: 

  Trung binh mỗi bao nặng là 

  (3600+6720) : 12= 860  (kg)

  Đáp số 860kg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )