Có 12 học sinh giỏi gồm 3 học sinh khối 12, 4 hocjwsinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Hổi có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh trong số học sinh đó

Question

Có 12 học sinh giỏi gồm 3 học sinh khối 12, 4 hocjwsinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Hổi có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh trong số học sinh đó sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh ?

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-09-01T06:01:47+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:03:06+00:00

  Đáp án

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )